Tentoonstelling waarin het schilderij Knielende Petrus van Rembrandt centraal staat 
Rembrandts meesterwerk uit het Israel Museum
Aan de hand van talloze geschilderde en getekende referenties wordt het publiek uitgedaagd om zelf mee te denken over welk tafereel Rembrandt wilde verbeelden, de berouwvolle Petrus of Petrus die bevrijd wordt door een engel. Welke invalshoek is het meest aannemelijk? In de divergerende gangen komen de verschillende facetten aan bod, er wordt ingezoomd op bijvoorbeeld het licht, de samengevouwen handen, de sleutels, het stro... Het licht, dat een van de belangrijkste kenmerken is van het werk van Rembrandt, hebben we als uitgangspunt genomen voor ons ontwerp in de vorm van elkaar kruisende ‘lichtbundels’ als ondergrond voor tekst en beeld.
Alle tentoonstellingsgangen komen weer samen tot dat ene punt, het werk dat centraal staat.
Dat het originele schilderij van Rembrandt uiteindelijk niet beschikbaar werd gesteld door het Israel Museum heeft onze flexibiliteit behoorlijk op de proef gesteld. Het werd zelfs besproken in het journaal... Des te bevredigender is het dan te horen dat bezoekers lovend zijn over de tentoonstelling en de vormgeving en ‘dat ze nog nooit eerder zo diep in elke vezel van een schilderij waren doorgedrongen’.

In samenwerking met 
here we are
Fotografie 
Arjan van der Bliek
Back to Top